Make your own free website on Tripod.com
ŞEYTAN SOFRASI

"ŞeyanSofrası,harikulade bir tepedir.Deniz,koylar,adalar ve çamlıklar ayaklarınızın altında kalır.Oraya çıkıp doğayı,güneşin batışını seyrederken,iki zıt duygunun etkisi altında kalırsınız:Doğaüstü sanırsınız kendinizi ya da hiç!
Cumhuriyet Alanı'ndan kalkan dolmuşlarla gidebilirsiniz,kendi otomobiz yoksa tabi...Varsa, Çamlık!taan sonra Sarmısak yönünde yola devam ediniz,sağ tarafta bir kilometre sonra karşınıza çıkacak bir levha yol gösterecektir size.Çam ormanı içinden geçen dar ama asfalt bir yol, tepeye kadar varır.
Şeytan sofrası,yuvarlak bir sofra gibidir.Çepeçevre sarp kayalıkların üstündedir.Oradaki gazinoyu,doğayı seyretmekte olan insanları ir an için unutun,görmezlikten gelin...Şeytanların bu sofra etrafında gerçekten oturmuş,toplantı yaptıklarıı sanacaksınız
... Tımarhane Adası'nı da buradan bir güzel seyredebilirsiniz.
Tımarhane Adası'nı seyrederken altta,sol altta bir koy göreceksiniz...Bu koya dikkatle baktığınızda dalgacıkların üstünden aşıp geçtikleri bir göçük,bir kayalık dikkatinizi çekecektir...Bu,70-80 yıl öncesine kadar üzerinde çok küçük bir kilise bulunan, bir"adacıktı"!Bazı balıkçıların aileleriyle birlikte yazı geçirdikleri bir küçük ada...Yunan fanatik şairi ve kilise ressamı Fonti Kondoğlu'nun da eskiden yazları uğrak yaptığı adacık...Yüzyılımızda fanatizm göçüyor,bir fanatiğin hayranı olduğu adacık göçüyor...garip bir raslantı!"

"Ahmet Yorulmaz Ayvalık'ı Gezerken5 kitabından alınmıştır."

Her yerin fotoğrafı buradan çekildiği halde kendi fotoğrafını da bulur bulmaz veya çeker çekmez görüşünüze sunacağım...

Ana Sayfa